Wie zijn wij

Wie zijn wij

U vindt op deze pagina onder verschillende lemmata beschreven hoe wij, als vrijwilligers verenigd in de Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen, onszelf, onze taak, onze geschiedenis en onze doelstellingen zien.

Stichting Vrienden Museum
Kasteel Wijchen

Wij vormen sinds 1992 de vriendenkring behorend bij Museum Kasteel Wijchen. Wij dragen door middel van verschillende activiteiten, lezingen en andere projecten bij aan de instandhouding van het museum, de daarin aanwezige collecties en de ernaast gelegen ‘Tuun’. Wij beschouwen onszelf als een vaste waarde voor de instandhouding van het kasteel, maar bieden ook onderling gezelligheid. Er worden gezamenlijk activiteiten zoals excursies georganiseerd en we verzorgen regelmatig lezingen op het kasteel. De Vrienden vormen zo een aanwinst voor het kasteel, maar ook een bron van genoegen voor elkaar!

Kasteel Wijchen - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Doelstellingen

De Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen is opgericht in Wijchen op …..

De staalmeesters van Rembrandt van Rijn - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Het Bestuur

Het Bestuur van de Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen bestaat uit de volgende vrijwilligers

Bloemen Tuun - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Colofon

Wie hebben er meegewerkt aan deze website

Onze voorwaarden

U vindt onze voorwaarden aan de voet van het scherm

ONZE GESCHIEDENIS

In een reactie op de nota van Arbe Minch ‘’Bedrijfsmatige consequenties verzelfstandiging’’ in 2003…..

Kasteeltoren met bloemen - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Verwante organisaties

Voor wie belangstelling heeft voor de geschiedenis, tradities, culturele gebruiken kenmerkend voor Wijchen en omgeving hebben we een aantal interessante internetadressen vermeld

Ons logo

Paardenkopje, handvat of schenktuit?