Voorwaarden

Voorwaarden

U vindt onze voorwaarden aan de voet van het scherm. Op dit moment alleen nog ons privacyreglement. Straks, als de kasteelrenovatie voltooid en het archief weer terug op zijn plaats is, ook het Huishoudelijk Reglement en de Statuten.

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41058458

Aquarel J. Borsten