Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Al vele jaren vormt  de Nieuwsbrief van de Vrienden een belangrijke verbinding tussen de leden en de activiteiten die de Vrienden organiseren.
Zo worden de vrienden geïnformeerd over de tentoonstellingen die het Museum organiseert. Het thema van elke tentoonstelling vormt een  leidraad voor de inhoudelijke bijdragen.
Daarnaast zijn er de vaste Nieuwsbriefrubrieken van de redactie, het bestuur, de directeur en de conservator van het museum.
Verder bieden we telkens suggesties voor culturele uitstapjes, waarvan een verslag betreffende de meest recente excursie van de ‘museumclub Wijchen’ een vast onderdeel vormt. 
En last but not least hopen wij m.i.v. september 2020 weer een vaste rubriek van de vrijwilligers in de Tuun te verwelkomen.
De Nieuwsbrief verschijnt halfjaarlijks, standaard half april en half september of oktober.
Vrienden krijgen het blad gratis toegestuurd.
In dit Archief kunt u de eerder verschenen nieuwsbrieven op jaargang terugvinden en inzien.
Elke nieuwe Nieuwsbrief wordt circa een half jaar na het verschijnen-in-natura op de website geplaatst.

Overzicht nieuwsbrieven