Nieuws van de Vrienden

Nieuws van de vrienden

Op deze pagina plaatsen wij allereerst natuurlijk nieuws ten behoeve van de Vrienden zelf, maar ook nu en dan berichten die ons in ruimer verband interessant voorkomen, dit alles met inachtneming van onze doelstellingen.

EXCURSIE ‘DE KELTEN ONDER ONS’
15 APRIL 2023

19 april 2023

Op 15 april 2023 organiseerden de Vrienden samen met Museum Kasteel Wijchen een excursie op zoek naar de bewoners van de IJzertijd. Ex-conservator Ben Teubner lichtte het thema binnenshuis aan de hand van voorbeeldartefacten toe en Wim Kattenberg nam de deelnemers mee op een klein rondje Wijchen langs enkele vindplaatsen. Wegens de grote belangstelling draaiden beide begeleiders hun programma tweemaal!

Sfeerimpressies Symposium Ontwikkeling Kastelen

24 november 2022

ANBI-status toegekend aan de Vrienden

3 november 2022

Met ingang van 29 september 2022 heeft de Belastingdienst de ANBI-status toegekend aan de Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen. Zowel in de zin van Algemeen Nut Beogende Instelling als in die van Culturele ANBI. Hiermee wordt uw eenmalige of structurele donatie aan de stichting aftrekbaar van de belastingen. Dit geldt niet voor contante giften.

Prijsverhoging lidmaatschap

5 oktober 2022

Tijdens de Bestuursvergadering van 13 september 2022 is besloten het jaarlijkse contributiebedrag voor de Vrienden te verhogen naar € 20. Voor 2 personen of een gezin wordt het bedrag € 25.
Dit besluit moest het bestuur nemen om het voortbestaan van de Vriendenclub te waarborgen.

Symposium
De Ontwikkeling van Kastelen in Nederland
1000 – 1500

24 september 2022

De Vrienden van Museum Kasteel Wijchen organiseren op zondag 20 november 2022 een symposium over de ontwikkeling van kastelen in Nederland in de periode 1000-1500. Toonaangevende sprekers gespecialiseerd op het gebied van kastelen in de middeleeuwen werpen een nieuw licht op het beeld, de bouw en ontwikkeling van kastelen in Nederland.

Aquarel L. Borsten NW kant kasteel Wijchen
Aquarel L.Borsten

Museum Kasteel Wijchen officieel geopend

31 januari 2022

28 Januari jl. werd het gerenoveerde Museum Kasteel Wijchen officieel heropend. U kunt er in het persbericht van de gemeente meer over lezen.

Foto Dick Vogelzang

In memoriam Gonnie Borsten-Kleijnen

28 november 2021

Tot onze ontsteltenis bereikte ons onverwacht het bericht dat op 27 november 2021 is overleden ons voormalig medebestuurslid Gonnie Borsten-Kleijnen.

Gonnies gastvrijheid, belangstelling en sociale betrokkenheid jegens Wijchen en met name de Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen zullen ons in warme herinnering bijblijven.

Wij wensen Gonnies naasten veel sterkte toe met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen.

Cadeau van de Vrienden aan het Museum

22 november 2021

De Vrienden van Museum Kasteel Wijchen leverden graag een bijdrage aan een van de meest ingrijpende herinrichtingen van het museum in de reeds lange geschiedenis van het museum.

Deze bijdrage wordt door het museum besteed aan de herinrichting van de ruimte die is bestemd voor een belangrijk tijdvak in de geschiedenis van Wijchen: de Merovingische periode (475-675).

Onder de knop vindt u de aanbiedingsbrief namens het bestuur van de Vrienden aan het bestuur van het Museum.

(Gouden tip: mocht u nog worstelen met de vraag welke bestemming u ditmaal eens voor uw  eindejaarsdonatie zult kiezen, dan reiken wij u graag geheel belangeloos deze suggestie aan:
NL05 INGB 0008 1269 78 t.n.v. : STICHTING VRIENDEN MUSEUM KASTEEL WIJCHEN met als omschrijving ‘Cadeau voor Museum Kasteel Wijchen’)

Historische excursie, ketting - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen
Halssnoer ca. 600 na Chr., graf 34

Afgelasting Bijeenkomst 24 november 2021 en meer…

18 november 2021

• Tot onze spijt kunnen i.v.m. de recent herziene coronamaatregelen lezing en  ledenraadvergadering, gepland voor 24 november a.s., geen doorgang vinden. De lezing wordt nu verplaatst naar het voorjaar van 2022 gekoppeld aan een excursie o.l.v. uw voorzitter.

• De onlangs geformeerde kascommissie van de Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen heeft op 8 november jl. de financiële administratie van de penningmeester over 2020 gecontroleerd en goedgekeurd, waarna het bestuur de penningmeester décharge verleende voor het gevoerde beheer. De desbetreffende brief van de kascommissie is aan de Vrienden toegestuurd. 

• Het Bestuur van de Vrienden heeft een kleine wijziging in de samenstelling ondergaan. Mevrouw M. Dalmijn trad af en mevrouw L. Plukker trad aan. Wij danken mevrouw Dalmijn voor haar werkzaamheden ten behoeve van de Vrienden en zullen onze erkentelijkheid uiteraard op gepaste wijze vormgeven.

Westkant kerk Leur, lezing Keizer contra Monniken

Vrijwilligersmiddag

11 juli 2021

Vrienden van Museum Kasteel Wijchen zijn er, naast de vaste donateurs, natuurlijk vooral ook in de vorm van vrijwilligers: de mensen die om niet werken in de Tuun, als gastheer/gastvrouw bij evenementen, in de bibliotheek, bij het opzetten van tentoonstellingen, als begeleider van festiviteiten voor kinderen, in de hoedanigheid van rondleider en ga zo maar door. Ter ere van hen was er 9 juli jl. weer een vrijwilligersmiddag en wel in de Tuun. Daar sprak directeur Rylana Seelen een woord van dank voor alle aanwezigen. Met name de trouwe diehards die al minstens 25 jaar hun bijdrage leverden, te weten Aleid Kamerman, Dies Wijlhuizen en Wim Kattenberg, werden in het zonnetje en de bloemen gezet.

Proficiat Ben Teubner

29 april 2021

Op Woensdag 28 april 2021 werd drs. Ben Teubner (68) benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De Koninklijke eer werd hem online betoond door burgemeester Bruls van Nijmegen. De Vrienden feliciteren onze conservator en prijzen zich gelukkig met deze welverdiende aanwinst in de categorie ‘Bens Beauty’s’.

Emilia bouwde haar kasteel op de schouders van voorgangers

7 februari 2021

In zijn bijdrage ‘Had het huidige kasteel voorlopers?’ voor onze volgende Nieuwbrief van april vindt Wim Kattenberg, gestimuleerd door de renovatieve werkzaamheden aan ons kasteel, het nu tijd worden om zijn eigen vraag zwart op wit te bevestigen. Lees hier alvast het artikel in de Gelderlander d.d. 6 februari jl.

Foto Eveline van Elk

Op zoek naar de Bollenberg

13 november 2020

Onze voorzitter Wim Kattenberg is op zoek geweest naar de motteversterking de Bollenberg op de grens van Limburg en Duitsland vlakbij Echt-Susteren. Zijn queeste heeft alles te maken met het potentieel toegankelijk maken van de motte in Leur. U kunt er hier een tussentijds verslag van lezen.

De armband van Dreumel

09 oktober 2020

‘Op zondagmiddag 26 januari 2020 werd in de trouwzaal van Museum Kasteel Wijchen een bronzen prehistorische armband toegezongen. Een damesduo* zong tweestemmig een Duits melancholisch lied, voor een publiek van bijna 100 aandachtig luisterende deelnemers. De reden voor deze bijeenkomst was de officiële overdracht van de armband aan het museum. De vrienden van het Museum Kasteel Wijchen hadden het sieraad weten aan te kopen van de eigenaresse die het object – jaren geleden – had gekocht van de vinder H. Janssen. Met de overhandiging en uiteindelijke plaatsing in een eigen vitrine werd het – na bijna 30 jaar – voor iedereen mogelijk dit bijzondere sieraad met eigen ogen te zien en te bewonderen.’

Aldus de inleiding tot het artikel dat archeoloog dr. Liesbeth Theunissen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die ook de lezing hield, schreef voor het blad Metaaltijden…

* Duo Cute Eyes: Lucy Platvoet en Nicolien Beck (red)

Onze nieuwe folder is uit!

03 oktober 2020

Vormgegeven door Marie-Louise Hooymans, die zo ook de lay-out van de home page van onze website mee bepaalde.

De folder zal in een later stadium per post aan de Vrienden worden toegestuurd.

Lezing: Vroege Kastelen 1000-1300

01 oktober 2020

Deze voor 31 oktober 2020 geplande lezing, te houden door Peter Schut MA (archeologisch adviseur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), kan wegens de Coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Wij hopen u de lezing zodra het weer kan opnieuw aan te bieden.