Lezingen

Lezingen georganiseerd door De vrienden

Jaarlijks organiseren de Vrienden één of twee lezingen, telkens over een onderwerp dat verband houdt met de culturele geschiedenis van Land van Maas en Waal en in het bijzonder die van Wijchen. De eerstkomende lezing ziet u meteen hieronder.

De Keizer contra de Monniken


Lezing door: Wim Kattenberg
Locatie: nog niet bekend
Tijdstip: najaar 2022

Monte Cassino, 4 jaargetijden

VROEGE KASTELEN 1000-1300

Deze voor 31 oktober 2020 geplande lezing, te houden door Peter Schut MA (archeologisch adviseur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed), moest vanwege de Coronamaatregelen worden uitgesteld. Wij hopen u de lezing zodra het weer kan opnieuw aan te bieden.

Lezing door: Peter Schut MA (archeologisch adviseur Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed)
Onderwerp: Vroege Kastelen 1000-1300
Locatie: nog niet bekend
Tijdstip: weten we ook nog niet