Katernen

Katernen

De onderhavige katernen verschenen vanaf 2001 om de twee jaar in de toenmalige serie Wijchens Meer. Zij dienen twee doelstellingen van de Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen:

1. de geschiedenis van de eigen omgeving voor de inwoners van Wijchen toegankelijker maken;
2. een wetenschappelijke bijdrage te leveren bij in het museum georganiseerde tentoonstellingen met een historisch thema.

Zo werd het eerste katern ‘Wagengraf’ geschreven in het kader van een grote archeologische tentoonstelling over de Vroege IJzertijd. Dat geldt ook voor het katern ‘Van Zaalkerk tot Pseudobasiliek’ geschreven in het kader van de tentoonstelling ‘Als de kerkklok luidt’.

Bij alle Katernen gaat het erom te laten zien wat de invloed is geweest van algemene historische processen op cultuur en geschiedenis van Wijchen.

Katern 1 Het Wagengraf te Wijchen

Katern 1 ‘Het Wagengraf te Wijchen’ opent met een beschrijving uit het jaar 1897: “Een belangrijke vondst werd gedaan te Wichen. Aldaar werd een urn opgegraven, waarin zich tal van voorwerpen bevonden meerdendeels betrekking hebbende op voer-en paardetuig.”

Wagenasdop met versiering

Katern 2 Heerlijkheid Hernen 1247 – 1940

Het tweede katern ‘Heerlijkheid Hernen’ brengt aan de hand van genealogische gegevens annex de bouwgeschiedenis van Kasteel Hernen de vroege machtsvorming – vanaf 1000 na Chr. – op het grondgebied van Wijchen in kaart.

Kasteel Hernen

Katern 3 Over Versterkte Huizen

Het derde katern ‘Over versterkte huizen’, sluit ruimer genomen aan op de eerste twee over de verkeltisering van Zuid-Nederland en de vroege machtsvorming op het grondgebied van Wijchen.

Stuifduinen en ven bij Hernen

Katern 4 Onder de Rijksappel en de kromstaf

Het vierde katern ’Onder de Rijksappel’ duidt de geo-politieke ontwikkelingen in Europa, waar Wijchen tussen 1000-1600 ook in betrokken raakte (van dit katern is eveneens een Duitse versie, omdat dit werd ontwikkeld samen met het Museum in Kranenburg).

Kasteel Batenburg (tekening A. Beyer ca. 1745)

Katern 5 Van Zaalkerk tot Pseudobasiliek

Het vijfde katern ‘Van Zaalkerk tot Pseudobasiliek’ behandelt de ontwikkelingen in de kerkbouw en religieuze beeldende kunst in het noordwestelijk deel van het Nederrijn-Maasgebied van 850 na Chr. tot op heden.

Sainte-Foy (ca. 1250)
Katern 6 En de boer hij ploegde voort

Het zesde katern ‘En de boer hij ploegde voort’ belicht de historische ontwikkelingen in de landbouw in het Oostelijk rivierengebied vanaf de Romeinen.

Gebakken kleitablet , ca. 1950, De Hagert , Wijchen

Katern 7 Stijlvol Begraven

Het zevende katern ‘Stijlvol begraven’ vertelt u meer over de vondst van een fragment van een Romeinse grafpijler uit de tweede eeuw na Chr.

Fragment Romeinse grafpijler
Katern 8 Vroege Heren en Kastelen 1000 – 1300

In 2006 werd het symposium ‘Vroege Heren en Kastelen 1000 – 1300’ georganiseerd door de Werkgroep Regionale Geschiedenis o.l.v. drs. Wim Kattenberg. Uit het voorwoord van het symposiumverslag: ‘Hopelijk het eerste van een reeks symposia en verslagen die voort zullen vloeien uit de onderzoeksactiviteiten van de verschillende werkgroepen van Museum Kasteel Wijchen’. 

Détail Wandtapijt van Bayeux

Katern 9 Ontwikkeling Kastelen in Nederland 1000 – 1500

Op 20 november 2022 organiseerden de Vrienden Museum Kasteel Wijchen een symposium getiteld ‘Ontwikkeling Kastelen in Nederland 1000-1500’. Centrale vraag: zijn er wetenschapstheoretisch gezien verdere stappen gezet in het onderzoek naar kastelen? Het antwoord daarop werd door de sprekers dr. Diana Spiekhout en dr. Taco Hermans geïllustreerd met een geheel nieuwe aanpak. Het onderzoek naar kastelen dient niet meer vanuit één vakgebied maar multidisciplinair te worden verricht. Waarom en hoe dan precies leest u in het katern.

Motte Vliedberg Oostkapelle