Katernen

Katernen

De onderhavige katernen verschenen vanaf 2001 om de twee jaar in de toenmalige serie Wijchens Meer. Zij dienen twee doelstellingen van de Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen:

1. de geschiedenis van de eigen omgeving voor de inwoners van Wijchen toegankelijker maken;
2. een wetenschappelijke bijdrage te leveren bij in het museum georganiseerde tentoonstellingen met een historisch thema.

Zo werd het eerste katern ‘Wagengraf’ geschreven in het kader van een grote archeologische tentoonstelling over de Vroege IJzertijd. Dat geldt ook voor het katern ‘Van Zaalkerk tot Pseudobasiliek’ geschreven in het kader van de tentoonstelling ‘Als de kerkklok luidt’.

Bij alle Katernen gaat het erom te laten zien wat de invloed is geweest van algemene historische processen op cultuur en geschiedenis van Wijchen.

Katern 1 Het Wagengraf te Wijchen

Katern 1 ‘Het Wagengraf te Wijchen’ opent met een beschrijving uit het jaar 1897: “Een belangrijke vondst werd gedaan te Wichen. Aldaar werd een urn opgegraven, waarin zich tal van voorwerpen bevonden meerdendeels betrekking hebbende op voer-en paardetuig.”

Wagenasdop met versiering

Katern 2 Heerlijkheid Hernen 1247 – 1940

Het tweede katern ‘Heerlijkheid Hernen’ brengt aan de hand van genealogische gegevens annex de bouwgeschiedenis van Kasteel Hernen de vroege machtsvorming – vanaf 1000 na Chr. – op het grondgebied van Wijchen in kaart.

Kasteel Hernen

Katern 3 Over Versterkte Huizen

Het derde katern ‘Over versterkte huizen’, sluit ruimer genomen aan op de eerste twee over de verkeltisering van Zuid-Nederland en de vroege machtsvorming op het grondgebied van Wijchen.

Stuifduinen en ven bij Hernen

Katern 4 Onder de Rijksappel en de kromstaf

Het vierde katern ’Onder de Rijksappel’ duidt de geo-politieke ontwikkelingen in Europa, waar Wijchen tussen 1000-1600 ook in betrokken raakte (van dit katern is eveneens een Duitse versie, omdat dit werd ontwikkeld samen met het Museum in Kranenburg).

Kasteel Batenburg (tekening A. Beyer ca. 1745)

Katern 5 Van Zaalkerk tot Pseudobasiliek

Het vijfde katern ‘Van Zaalkerk tot Pseudobasiliek’ behandelt de ontwikkelingen in de kerkbouw en religieuze beeldende kunst in het noordwestelijk deel van het Nederrijn-Maasgebied van 850 na Chr. tot op heden.

Sainte-Foy (ca. 1250)
Katern 6 En de boer hij ploegde voort

Het zesde katern ‘En de boer hij ploegde voort’ belicht de historische ontwikkelingen in de landbouw in het Oostelijk rivierengebied vanaf de Romeinen.

Gebakken kleitablet , ca. 1950, De Hagert , Wijchen

Katern 7 Stijlvol Begraven

Het zevende katern ‘Stijlvol begraven’ vertelt u meer over de vondst van een fragment van een Romeinse grafpijler uit de tweede eeuw na Chr.

Fragment Romeinse grafpijler