Katernen

Katernen

De onderhavige katernen verschenen vanaf 2001 om de twee jaar in de toenmalige serie Wijchens Meer. Zij dienen twee doelstellingen van de Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen:

1. de geschiedenis van de eigen omgeving voor de inwoners van Wijchen toegankelijker maken;
2. een wetenschappelijke bijdrage te leveren bij in het museum georganiseerde tentoonstellingen met een historisch thema.

Zo werd het eerste katern ‘Wagengraf’ geschreven in het kader van een grote archeologische tentoonstelling over de Vroege IJzertijd. Dat geldt ook voor het katern ‘Van Zaalkerk tot Pseudobasiliek’ geschreven in het kader van de tentoonstelling ‘Als de kerkklok luidt’.

Bij alle Katernen gaat het erom te laten zien wat de invloed is geweest van algemene historische processen op cultuur en geschiedenis van Wijchen.

Katern 3 Over Versterkte Huizen

Bij katern 1 ‘Het Wagengraf’ gaat het om de Verkeltisering van Zuid-Nederland. Bij het tweede ‘De Heerlijkheid Hernen’ om vroege – vanaf 1000 na Chr. – machtsvorming op het grondgebied van Wijchen. Het derde katern ‘Over versterkte huizen’, dat u hier vindt, sluit daar ruimer genomen op aan.

Katern 4 Onder de Rijksappel en de kromstaf

Het vierde katern ’Onder de Rijksappel’ duidt de geo-politieke ontwikkelingen in Europa, waar Wijchen tussen 1000-1600 ook in betrokken raakte (van dit katern is eveneens een Duitse versie, omdat dit werd ontwikkeld samen met het Museum in Kranenburg).

Katern 5 Van Zaalkerk tot Pseudobasiliek


Het vijfde katern ‘Van Zaalkerk tot Pseudobasiliek’ behandelt de ontwikkelingen in de kerkbouw na 1000 na Chr.

Katern 6 En de boer hij ploegde voort

Het zesde katern ‘En de boer hij ploegde voort’ belicht de historische ontwikkelingen in de landbouw.

Katern 7 Stijlvol Begraven

Het zevende katern ‘Stijlvol begraven’ vertelt u meer over de vondst van een fragment van een Romeinse grafpijler uit de tweede eeuw na Chr.

Stuifduinen en ven bij Hernen
Kasteel Batenburg (tekening A. Beyer ca. 1745)
Sainte-Foy (ca. 1250)
Gebakken kleitablet in schoorsteenmantel uit ca. 1950 in de linker voorkamer van De Hagert te Wijchen
Fragment Romeinse grafpijler