Historie van de Tuun

De Tuun

Over de historische achtergrond van de Tuun schrijft Wim Kattenberg:

Het is in 1995 dat de Tuun, evenals de Kasteleninfo, door de Stichting Vrienden werd overgedragen aan het Museum Kasteel Wijchen. In 1999 werden ze officieel geopend: de Kasteleninfo door Baron Otto van Verschuer en de Tuun door Jan Wartena.

In 1992 vraagt de Gemeente Wijchen aan de jonge Stichting Vrienden – van toen nog Museum Frans Bloemen – of zij ideeën heeft om behalve voor het museum ook voor Wijchen cultuur-historische projecten te ontwikkelen. Op dat moment kon de Gemeente daarvoor een forse Europese subsidie krijgen. Dat de Stichting Vrienden in staat was daarvoor ideeën aan te reiken, had te maken met haar opzet. De Stichting werd, om de Vrienden niet alleen in werkgroepen in het museum, maar ook in andere voor Wijchen belangrijke cultuur-historische projecten, daadwerkelijk in te schakelen, opgezet in Vriendenkringen. Van meet af aan is de doelstelling van de Stichting namelijk geweest om zich naast het museum ook in te zetten voor de cultuurgeschiedenis van Wijchen in het algemeen. Voor de Archeologie was en is er de Archeologische Werkgemeenschap Nijmegen (AWN). De Stichting kon daarom toen, omdat er twee Vriendenkringen Tuun en Kasteleninfo waren, het voorstel indienen om een pré- en protohistorische tuin te ontwikkelen en een kasteleninfo.

Opening De Tuun - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Van allen die zich ingezet hebben voor de Tuun moeten genoemd worden Jacques Rommens en Annelies van Dongen. Zij hebben belangrijke bijdragen geleverd met name ook voor de wetenschappelijke onderbouwing van de Tuun. Er is namelijk van begin af aan contact gezocht met de Universiteit van Wageningen en de Kruidentuin van het Openbaar Lucht Museum in Arnhem. Van de granenbank van Wageningen kwamen de vroege graansoorten. Die krijg je maar één keer. De kruiden kwamen uit Arnhem. De Tuun is opgezet in drie in elkaar overlopende perioden: de Late IJzertijd, de Romeinse Tijd en de Vroege Middeleeuwen. Wat de Tuun wil laten zien is dat er in die in elkaar overlopende perioden een steeds grotere diversiteit aan graansoorten, groenten- en kruidensoorten ontstond. Naast deze tijdslijn van granen, kruiden en planten werd ook een gedeelte van de tuin ingericht voor geneeskrachtige en gebruiksplanten. Wat het laatste betreft vooral verfplanten.

De Tuun levert nog steeds een belangrijke bijdrage aan het museum. Het geeft zoals het van het begin af aan bedoeld is een aanvullend inzicht in het leven van de mensen van de IJzertijd tot en met de Vroege Middeleeuwen. De Tuun geeft de mogelijkheid daar dicht op te komen. Een belangrijk stuk leven van de mensen destijds is er te zien, te voelen en te ruiken.


Wim Kattenberg,
Voorzitter Vrienden Museum Kasteel Wijchen.