Financiën

Financiën

Met ingang van 2022 publiceren wij hier onze jaarrekeningen plus décharge en de begrotingen. Deze stukken worden opgemaakt door de penningmeester. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit onafhankelijke niet-bestuursleden, waarna bij goedkeuring het bestuur de penningmeester déchargeert.