Doelstellingen

Doelstellingen

De Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen is in 1992 opgericht om ondersteunend te zijn voor het Museum Kasteel Wijchen, toen nog Museum Frans Bloemen. De Vrienden zetten zich in om de geschiedenis van de eigen leefomgeving toegankelijker te maken.

Kasteel Wijchen - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Dit doen wij door: 

  • Het ondersteunen van Museum kasteel Wijchen 
  • Het organiseren van vrienden bijeenkomsten, themadagen en evenementen 
  • Financiële ondersteuning om de kwaliteit te verhogen en uitbreiding van activiteiten te realiseren. Dit door middel van sponsoractie 
  • de aankoop van voorwerpen die een verantwoorde aanvulling betekenen op de aanwezige inventaris en archieven
  • het geven van voorlichting
  • het bevorderen van een brede maatschappelijke belangstelling voor musea in het bijzonder MKW
  • het uitgeven van een reeks katernen over onderwerpen die betrekking  hebben op de aandachtsgebieden van het museum  
  • het geven van adviezen aan het museum
  • het werven van vrienden
  • het verrichten van al hetgeen met bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn

Ons Beleidsplan vindt u hier