Disclaimer

Disclaimer

De intellectuele eigendom van de informatie op deze website berust bij de Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen. Gebruikmaking van teksten of foto’s op deze website voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van onze stichting. De teksten van de website VriendenMuseumKasteelWijchen.nl vallen onder de verantwoordelijkheid van de stichting. Hoewel bij het plaatsen van informatie de uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan de stichting geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en overige onjuistheden aanvaarden.