Boeken

Boeken

Er zijn vele boeken over de geschiedenis van Wijchen en omgeving verschenen. Hieronder vindt u de titels die wij er voor u hebben uitgelicht.

Geschiedenis van zeven seconden - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Wijchen. Geschiedenis van zeven seconden

Auteur: Camps, H.
Titel: Wijchen. Geschiedenis van zeven seconden
Uitgever: Wijchen, Boerenleenbank, 1956 (Gouden jubileum)
Drukkerij: Wijchen, De Kleijn
Bijzonderheden: Vele foto’s, 298 pagina’s

In het voorwoord schrijft de toenmalige burgermeester van Thiel, dat ‘dit kapitale werk over de Geschiedenis van Wijchen door zijn verschijnen zelf een belangrijk feit aan die geschiedenis toevoegt’.

En: ‘Kennis van het eigen verleden, van de milieus, waarin het voorgeslacht heeft geleefd en gewerkt, is een kostbaar geestelijk bezit, waaraan zelfs een goed staatsburgerschap zijn inspiratie kan ontlenen’.

De Canon van Wijchen

Op 26 juni 2017 werd het boek De Canon van Wijchen. De geschiedenis van Wijchen in vijftig vensters, geschreven door historicus Wim Kattenberg, gepresenteerd.

De Canon van Wijchen is een kijk op de historie van Wijchen, zoals er ook een Nationale Canon in vijftig vensters is. De Canon van Wijchen biedt echter meer dan een historische opsomming van vijftig gebeurtenissen. Het verbindt het verleden, vanaf ongeveer 9000 jaar geleden, met het heden én de toekomst. Hiermee is de Canon een prachtig naslagwerk voor alle geïnteresseerden, zowel scholieren als toeristen en natuurlijk voor de eigen inwoners van Wijchen. Het boek is toegankelijk en eigentijds vormgegeven.

Verkooppunt
De Canon van Wijchen is verkrijgbaar in ons Museum Kasteel Wijchen.

Samenwerkingspartners
De Canon van Wijchen kwam tot stand met medewerking van Vrienden Museum Kasteel Wijchen, Museum Kasteel Wijchen, Historische Vereniging Tweestromenland, St. Damianusgilde Niftrik, Stichting Het Batenburgs Erfgoed, Heemkundekring Pagus Balgoye, Openbare bibliotheek Wijchen-Beuningen. Museum Kasteel Wijchen verzorgde de uitgave.

Interview met Wim Kattenberg door de Wijchense Omroep.

Marie van Kessel foto voorkant - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Dagboek Marie van Kessel

Deze uitgave verscheen onder auspiciën van de Vrienden Museum Kasteel Wijchen
Redactie: Linie Plukker
Vormgeving en illustraties: Marie-Louise Hooymans
Drukkerij: De Kleijn, maart 2020

Van 10 mei 1940 tot en met 25 augustus 1946 houdt de Wijchense Marie van Kessel een oorlogsdagboek bij. Zij woont samen met haar zus Drika, vlakbij het station. Drika drijft er een kruidenierswinkel, terwijl Marie het huishouden doet, de moestuin onderhoudt en… schrijft. Als de oorlog uitbreekt is Marie 48 jaar.

Vanaf het eerst begin schrijft ze met trouwe regelmaat over alles wat in haar ogen van belang is. Van bominslag tot bonnendistributie. Van Radio Oranje, het klooster op Alverna tot kermis en feesten. Van alledaagse beslommeringen naar nieuws over de oorlog. Duitse vorderingen, strafkampen, gesneuvelde Wijchenaren. ‘Het’ bombardement van Nijmegen, waarbij haar neefje Jan, zoon van molenaar De Kleijn, omkomt. D-Day, Operatie Market Garden en tot slot de bevrijding.

De belangrijkste constante in haar dagboek echter vormen de angst die de bezetting teweegbrengt en de bezorgdheid om het welzijn van anderen. Een rotsvast vertrouwen in kerk, koninklijk huis en vaderland kenmerkt haar geloof in alle drie, maar toch kiert ook daar de wanhoop vaak doorheen.

Marie van Kessel schrijft sober en zonder enig zelfbeklag. Zij heeft met dit dagboek een indrukwekkend beeld geschetst van een gewoon leven in een gewoon dorp, onder allesbehalve gewone omstandigheden.