Boeken

Boeken

Er zijn vele boeken over de geschiedenis van Wijchen en omgeving verschenen. Hieronder vindt u de titels die wij er voor u hebben uitgelicht. Waar mogelijk hebben we een link geplaatst naar de digitale versie.

De levensloop van een 75-jarige
Geschiedenis van Museum Kasteel Wijchen
1927 – 2002

Auteur: Piet Bovenga
Uitgever: Uitgeverij Europese Bibliotheek Zaltbommel, 2004
Bijzonderheden: 96 pagina’s, enkele foto’s

Uit het voorwoord: ‘Met deze publicatie wordt beoogd een overzicht te bieden van wat zich sinds de eerste vondsten van Frans Bloemen in 1917 tot heden heeft afgespeeld rond het ontstaan van het museum en de groei in voor- en tegenspoed naar Museum Kasteel Wijchen. Tijdens het onderzoek ontstond een beeld van de lotgevallen van het museum dat is te vergelijken met de ups en downs in het leven van een krasse 75-jarige.’

Dit mooie overzichtswerk is in de boekhandel helaas niet meer, maar via Bol.com en via Boekwinkeltjes.nl zolang de voorraad strekt nog wel, verkrijgbaar.Brochure Wim den Biesen 1963


Auteur: Mr. W.P. den Biesen
Uitgever: Gemeente Wijchen, 1963
Drukkerij: Gebr. Janssen N.V., Nijmegen
Bijzonderheden: Enkele foto’s, 40 pagina’s

In 1963 werd door de Gemeente Wijchen de door Wim den Biesen samengestelde brochure met de pakkende titel ‘Het Oudheidkundig Museum Frans Bloemen’ uitgegeven. Hij was conservator van het museum.
Deze titel kreeg de brochure niet zomaar. Het was Wim den Biesen die een grote rol speelde bij het ontstaan van het museum in 1962, geopend door de weduwe van Frans Bloemen, mevrouw Bloemen-Schouten. Wijchen kreeg hiermee een echt museum in het Koetshuis. Daaraan ging namelijk vooraf een Oudheidkamer. Deze was eerst op de Markt (1927) en werd in 1933 overgeplaatst naar het Kasteel. Het museum werd ook mogelijk door de wetenschappelijke steun en controle van met name Prof. Dr. P.J.R. Modderman.

Wim Kattenberg, voorzitter bestuur Vrienden Museum Kasteel WijchenWijchen. Geschiedenis van zeven seconden

Auteur: Camps, H.
Titel: Wijchen. Geschiedenis van zeven seconden
Uitgever: Wijchen, Boerenleenbank, 1956 (Gouden jubileum)
Drukkerij: Wijchen, De Kleijn
Bijzonderheden: Vele foto’s, 298 pagina’s

In het voorwoord schrijft de toenmalige burgermeester van Thiel, dat ‘dit kapitale werk over de Geschiedenis van Wijchen door zijn verschijnen zelf een belangrijk feit aan die geschiedenis toevoegt’.

En: ‘Kennis van het eigen verleden, van de milieus, waarin het voorgeslacht heeft geleefd en gewerkt, is een kostbaar geestelijk bezit, waaraan zelfs een goed staatsburgerschap zijn inspiratie kan ontlenen’.

Geschiedenis van zeven seconden - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

De Canon van Wijchen

Op 26 juni 2017 werd het boek De Canon van Wijchen. De geschiedenis van Wijchen in vijftig vensters, geschreven door historicus Wim Kattenberg, gepresenteerd.

De Canon van Wijchen is een kijk op de historie van Wijchen, zoals er ook een Nationale Canon in vijftig vensters is. De Canon van Wijchen biedt echter meer dan een historische opsomming van vijftig gebeurtenissen. Het verbindt het verleden, vanaf ongeveer 9000 jaar geleden, met het heden én de toekomst. Hiermee is de Canon een prachtig naslagwerk voor alle geïnteresseerden, zowel scholieren als toeristen en natuurlijk voor de eigen inwoners van Wijchen. Het boek is toegankelijk en eigentijds vormgegeven.

Verkooppunt
De Canon van Wijchen is verkrijgbaar in ons Museum Kasteel Wijchen.

Samenwerkingspartners
De Canon van Wijchen kwam tot stand met medewerking van Vrienden Museum Kasteel Wijchen, Museum Kasteel Wijchen, Historische Vereniging Tweestromenland, St. Damianusgilde Niftrik, Stichting Het Batenburgs Erfgoed, Heemkundekring Pagus Balgoye, Openbare bibliotheek Wijchen-Beuningen. Museum Kasteel Wijchen verzorgde de uitgave.

Interview met Wim Kattenberg door de Wijchense Omroep.

Dagboek Marie van Kessel


Redactie: Linie Plukker
Vormgeving en illustraties: Marie-Louise Hooymans
Drukkerij: De Kleijn, maart 2020
Publicatie: onder auspiciën van de Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Te bestellen, zolang de voorraad strekt, via: contact

Van 10 mei 1940 tot en met 25 augustus 1946 houdt de Wijchense Marie van Kessel een oorlogsdagboek bij. Zij woont samen met haar zus Drika, vlakbij het station. Drika drijft er een kruidenierswinkel, terwijl Marie het huishouden doet, de moestuin onderhoudt en… schrijft. Als de oorlog uitbreekt is Marie 48 jaar.

Vanaf het eerst begin schrijft ze met trouwe regelmaat over alles wat in haar ogen van belang is. Van bominslag tot bonnendistributie. Van Radio Oranje, het klooster op Alverna tot kermis en feesten. Van alledaagse beslommeringen naar nieuws over de oorlog. Duitse vorderingen, strafkampen, gesneuvelde Wijchenaren. ‘Het’ bombardement van Nijmegen, waarbij haar neefje Jan, zoon van molenaar De Kleijn, omkomt. D-Day, Operatie Market Garden en tot slot de bevrijding.

De belangrijkste constante in haar dagboek echter vormen de angst die de bezetting teweegbrengt en de bezorgdheid om het welzijn van anderen. Een rotsvast vertrouwen in kerk, koninklijk huis en vaderland kenmerkt haar geloof in alle drie, maar toch kiert ook daar de wanhoop vaak doorheen.

Marie van Kessel schrijft sober en zonder enig zelfbeklag. Zij heeft met dit dagboek een indrukwekkend beeld geschetst van een gewoon leven in een gewoon dorp, onder allesbehalve gewone omstandigheden.

Marie van Kessel foto voorkant - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Het Huis en de Molen

Auteur: Piet de Kleijn
Drukkerij: De Kleijn, Wijchen (1985)
Digitale vormgeving: Vincent Jansen (april 2021)
Redactie: Linie Plukker (april 2021)
Publicatie: onder auspiciën van de Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Het Huis en de Molen wordt oorspronkelijk gepubliceerd in 1985. Het boekje – 112 pagina’s – is geschreven voor de familie van de schrijver, Piet de Kleijn, die dan vijftig wordt. In het boek deelt hij de herinneringen aan zijn jeugdjaren in het molenhuis, waar hij vanaf 1935 opgroeit als één van de kinderen van ‘Minus de Mulder’, de molenaar van de Oude Molen in Wijchen, tevens zwager van Marie van Kessel. Aan de hand van de kamers in het huis, de bewoners, de omgeving en de molen, roept Piet de typische sfeer op uit die tijd, op die plek, in dat milieu. Hij doet dit met vaardige pen en vaak onderkoelde humor.

Na meer dan honderd jaar in eigendom van de familie De Kleijn geweest te zijn, werden in de jaren ’70 het huis en de molen verkocht aan de gemeente Wijchen. Helaas brandde het oude molenhuis in 1978 af, waarna het werd gesloopt. Op dezelfde plek verrees het huidige Molenhuis. De Oude Molen is in 1974 gerestaureerd en in vol gebruik als korenmolen.

Vincent Jansen, een achterneef van Piet de Kleijn, liet de Vrienden van Museum Kasteel Wijchen delen in zijn enthousiasme voor Het Huis en de Molen en stelde hen in staat dit pareltje digitaal voor het Wijchens erfgoed te behouden en voor nieuwe lezers vrij beschikbaar te maken, alles uiteraard in goed overleg met Piet de Kleijn zelf. Vincent schreef ook een korte toelichting en een reeks voetnoten voor de fijnproever

Watersnood 1926


Auteur: Marie van Kessel
Digitale vormgeving: Vincent Jansen (april 2022)
Redactie: Linie Plukker (april 2022)
Publicatie: onder auspiciën van de Vrienden Museum Kasteel Wijchen

 “Het was den 31 December 1925. Na vele dagen van overvloedigen regen was het dien morgen een stilte na den storm. Zacht weder met zonneschijn. In den voormiddag hoorden we vertellen dat de dijk in Nederasselt was doorgebroken. (Dat is hier een goed uur vandaan.) De meesten echter geloofden er niets van. Toch bleven de geruchten aanhouden, er scheen toch wel iets van aan te zijn. Tegen 12 uur begonnen de klokken te luiden…”

Zo begint het dagboekje dat Marie van Kessel bijhield over de overstroming in 1926 van Wijchen.

Om het ‘drieluik rond de Molenberg’ te voltooien, wilden wij ook dit verhaal graag digitaal presenteren. Maries neef Piet de Kleijn, die het originele dagboek beheert, was zo vriendelijk ons daartoe een fotokopie te verstrekken. Helaas bleken de foto’s, die alles wat aanschouwelijker zouden maken, in de kopie overwegend zwart tot pikzwart. Toch wist Vincent Jansen met veel kunst en vliegwerk nog een aantal kiekjes herkenbaar boven water te halen.

Graag bieden wij u hierbij het verslag van Marie van Kessel integraal en waar mogelijk geïllustreerd aan.

Vincent Jansen
Linie Plukker

                                                                                                                     

                                                                                                                 

Drie dames worden overgezet in een vlet tijdens de watersnood. Het is niet bekend wie zij zijn, maar ze lijken op Marie, Drika en hun moeder op andere foto’s… Foto bron: St. Wighene

De Schone Ontgoocheling

Auteur: Ad Jansen
Uitgeverij: West-Friesland, Hoorn
Locatie digitale versie: Renkens.org (gratis te downloaden)

Onder het pseudoniem Victor de Jonge schreef Ad Jansen ‘De Schone Ontgoocheling’. De auteur is een kleinzoon van de hoofdfiguur – Dorus Renckens – uit het boek, dat kort na de tweede wereldoorlog verscheen bij uitgeverij West-Friesland te Hoorn.

Qua stijl en inhoud is De Schone Ontgoocheling een typische streekroman, die vooral uitblinkt in de mooie, herkenbare sfeertekening van Wijchen – een boerendorp met een kasteel, molen en veel kroegen – en zijn kleurrijke inwoners tussen pakweg 1880 en 1920. Het verhaal speelt zich grotendeels af rond de Molenberg en preludeert daarmee chronologisch op het drieluik rond de Molen. De schrijver toont een grote kennis van de plaatselijke gebruiken en waar dat zo uitkomt ook van het gesproken dialect (‘ziede gullie wa?’)…..


WIJCHEN door de jaren heen

Verzamelalbum: verschenen in de tweede helft van 2020.
Initiator: Peter van Kuppeveld van de Jumbo
Samenstellers: Gerard Hendriks, Geert Willems en Eric Graauwmans

De samenstellers verzorgden tevens een kort achtergrondverhaal en bijschriften bij alle foto’s.

Uit hun nawoord:

‘Het boek “Wijchen door de jaren heen” schetst in grote lijnen de geschiedenis van onze gemeente. Wijchen heeft zich de laatste decennia in een recordtempo ontwikkeld. Het is interessant om dat verhaal te vertellen aan de hand van historisch beeldmateriaal aangevuld met recentere foto’s, onder het motto: een beeld zegt meer dan 1000 woorden. (…) De vele foto’s geven een aardig beeld hoe de mensen hier vroeger woonden en leefden. (…)’

De verzamel- en ruilactie van de Jumbo was zo’n succes, dat de plaatjes binnen de kortste keren op waren…

Eligen foto verzamelbundel

Waardevast erfgoed in Wijchen

Uitgeverij: De Kleijn
Auteurs: Bert Bloo, Harry Bakker, Guus van Heck, Nic Bakker

Onder auspiciën van de Historische Vereniging Tweestromenland verscheen in december 2020 dit bijzondere boek over een stuk industriegeschiedenis in Wijchen. We knipten het bijbehorende artikel voor u uit de Nieuwsbrief van november 2020 van de Historische Vereniging Tweestromenland.

Kerkramen in de gemeente Wijchen


Uitgave: de Kijkwijzer t.g.v. Open Monumentendag 2021

Auteur: Michèle Buitenrust Hettema


In het weekend van 11 en 12 september 2021 vond de 35-ste editie van de Open Monumentendagen Wijchen plaats onder het motto ‘Mijn monument is jouw monument’. Het accent lag ditmaal op de gebrandschilderde kerkramen binnen Wijchen met zijn kernen. Michèle Buitenrust Hettema stelde een begeleidende gids samen, die u hier kunt bekijken.Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau

Auteur: Mr. Dr. J.L.J van de Kamp
Uitgeverij: Van Gorcum & Comp. Assen, 1980
Aantal pagina’s: 284, rijk geïllustreerd

De schrijver heeft een zeer uitvoerig onderzoek gedaan naar het leven van Emilia en Emanuel als ook hun familie. Eigenlijk staat hier alles in, van voor de geboorte tot de dood en alles daar tussen. Dit overzichtelijke boek biedt een uniek naslagwerk voor iedereen die iets van Kasteel Wijchen en zijn 17-eeuwse bewoners Emilia en Emanuel wil weten.

Zolang na heden 8 mei 2022 de voorraad nog strekt is het boek te koop bij Theetuin ‘De Holtsehoek’ te Balgoy, Houtsestraat 12. Aldaar is ook een inkijkexemplaar beschikbaar.

Het boek is bovendien aanwezig in de bibliotheekcollectie van Museum Kasteel Wijchen.