Boeken

Boeken

Er zijn vele boeken over de geschiedenis van Wijchen en omgeving verschenen. Hieronder vindt u de titels die wij er voor u hebben uitgelicht.

Wijchen. Geschiedenis van zeven seconden

Auteur: Camps, H.
Titel: Wijchen. Geschiedenis van zeven seconden
Uitgever: Wijchen, Boerenleenbank, 1956 (Gouden jubileum)
Drukkerij: Wijchen, De Kleijn
Bijzonderheden: Vele foto’s, 298 pagina’s

In het voorwoord schrijft de toenmalige burgermeester van Thiel, dat ‘dit kapitale werk over de Geschiedenis van Wijchen door zijn verschijnen zelf een belangrijk feit aan die geschiedenis toevoegt’.

En: ‘Kennis van het eigen verleden, van de milieus, waarin het voorgeslacht heeft geleefd en gewerkt, is een kostbaar geestelijk bezit, waaraan zelfs een goed staatsburgerschap zijn inspiratie kan ontlenen’.

Geschiedenis van zeven seconden - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

De Canon van Wijchen

Op 26 juni 2017 werd het boek De Canon van Wijchen. De geschiedenis van Wijchen in vijftig vensters, geschreven door historicus Wim Kattenberg, gepresenteerd.

De Canon van Wijchen is een kijk op de historie van Wijchen, zoals er ook een Nationale Canon in vijftig vensters is. De Canon van Wijchen biedt echter meer dan een historische opsomming van vijftig gebeurtenissen. Het verbindt het verleden, vanaf ongeveer 9000 jaar geleden, met het heden én de toekomst. Hiermee is de Canon een prachtig naslagwerk voor alle geïnteresseerden, zowel scholieren als toeristen en natuurlijk voor de eigen inwoners van Wijchen. Het boek is toegankelijk en eigentijds vormgegeven.

Verkooppunt
De Canon van Wijchen is verkrijgbaar in ons Museum Kasteel Wijchen.

Samenwerkingspartners
De Canon van Wijchen kwam tot stand met medewerking van Vrienden Museum Kasteel Wijchen, Museum Kasteel Wijchen, Historische Vereniging Tweestromenland, St. Damianusgilde Niftrik, Stichting Het Batenburgs Erfgoed, Heemkundekring Pagus Balgoye, Openbare bibliotheek Wijchen-Beuningen. Museum Kasteel Wijchen verzorgde de uitgave.

Interview met Wim Kattenberg door de Wijchense Omroep.

Dagboek Marie van Kessel

Deze uitgave verscheen onder auspiciën van de Vrienden Museum Kasteel Wijchen
Redactie: Linie Plukker
Vormgeving en illustraties: Marie-Louise Hooymans
Drukkerij: De Kleijn, maart 2020

Van 10 mei 1940 tot en met 25 augustus 1946 houdt de Wijchense Marie van Kessel een oorlogsdagboek bij. Zij woont samen met haar zus Drika, vlakbij het station. Drika drijft er een kruidenierswinkel, terwijl Marie het huishouden doet, de moestuin onderhoudt en… schrijft. Als de oorlog uitbreekt is Marie 48 jaar.

Vanaf het eerst begin schrijft ze met trouwe regelmaat over alles wat in haar ogen van belang is. Van bominslag tot bonnendistributie. Van Radio Oranje, het klooster op Alverna tot kermis en feesten. Van alledaagse beslommeringen naar nieuws over de oorlog. Duitse vorderingen, strafkampen, gesneuvelde Wijchenaren. ‘Het’ bombardement van Nijmegen, waarbij haar neefje Jan, zoon van molenaar De Kleijn, omkomt. D-Day, Operatie Market Garden en tot slot de bevrijding.

De belangrijkste constante in haar dagboek echter vormen de angst die de bezetting teweegbrengt en de bezorgdheid om het welzijn van anderen. Een rotsvast vertrouwen in kerk, koninklijk huis en vaderland kenmerkt haar geloof in alle drie, maar toch kiert ook daar de wanhoop vaak doorheen.

Marie van Kessel schrijft sober en zonder enig zelfbeklag. Zij heeft met dit dagboek een indrukwekkend beeld geschetst van een gewoon leven in een gewoon dorp, onder allesbehalve gewone omstandigheden.

Marie van Kessel foto voorkant - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Het Huis en de Molen

Auteur: Piet de Kleijn
Drukkerij: De Kleijn, Wijchen (1985)
Digitale vormgeving: Vincent Jansen (april 2021)
Redactie: Linie Plukker (april 2021)

Het Huis en de Molen wordt oorspronkelijk gepubliceerd in 1985. Het boekje – 112 pagina’s – is geschreven voor de familie van de schrijver, Piet de Kleijn, die dan vijftig wordt. In het boek deelt hij de herinneringen aan zijn jeugdjaren in het molenhuis, waar hij vanaf 1935 opgroeit als één van de kinderen van ‘Minus de Mulder’, de molenaar van de Oude Molen in Wijchen, tevens zwager van Marie van Kessel. Aan de hand van de kamers in het huis, de bewoners, de omgeving en de molen, roept Piet de typische sfeer op uit die tijd, op die plek, in dat milieu. Hij doet dit met vaardige pen en vaak onderkoelde humor.

Na meer dan honderd jaar in eigendom van de familie De Kleijn geweest te zijn, werden in de jaren ’70 het huis en de molen verkocht aan de gemeente Wijchen. Helaas brandde het oude molenhuis in 1978 af, waarna het werd gesloopt. Op dezelfde plek verrees het huidige Molenhuis. De Oude Molen is in 1974 gerestaureerd en in vol gebruik als korenmolen.

Vincent Jansen, een achterneef van Piet de Kleijn, liet de Vrienden van Museum Kasteel Wijchen delen in zijn enthousiasme voor Het Huis en de Molen en stelde hen in staat dit pareltje digitaal voor het Wijchens erfgoed te behouden en voor nieuwe lezers vrij beschikbaar te maken, alles uiteraard in goed overleg met Piet de Kleijn zelf. Vincent schreef ook een korte toelichting en een reeks voetnoten voor de fijnproever

WIJCHEN door de jaren heen

Verzamelalbum: verschenen in de tweede helft van 2020.
Initiator: Peter van Kuppeveld van de Jumbo
Samenstellers: Gerard Hendriks, Geert Willems en Eric Graauwmans

De samenstellers verzorgden tevens een kort achtergrondverhaal en bijschriften bij alle foto’s.

Uit hun nawoord:

‘Het boek “Wijchen door de jaren heen” schetst in grote lijnen de geschiedenis van onze gemeente. Wijchen heeft zich de laatste decennia in een recordtempo ontwikkeld. Het is interessant om dat verhaal te vertellen aan de hand van historisch beeldmateriaal aangevuld met recentere foto’s, onder het motto: een beeld zegt meer dan 1000 woorden. (…) De vele foto’s geven een aardig beeld hoe de mensen hier vroeger woonden en leefden. (…)’

De verzamel- en ruilactie van de Jumbo was zo’n succes, dat de plaatjes binnen de kortste keren op waren…

Eligen foto verzamelbundel

Waardevast erfgoed in Wijchen

Uitgeverij: De Kleijn
Auteurs: Bert Bloo, Harry Bakker, Guus van Heck, Nic Bakker

Onder auspiciën van de Historische Vereniging Tweestromenland verscheen in december 2020 dit bijzondere boek over een stuk industriegeschiedenis in Wijchen. We knipten het bijbehorende artikel voor u uit de Nieuwsbrief van november 2020 van de Historische Vereniging Tweestromenland.

Kerkramen in de gemeente Wijchen


Uitgave: de Kijkwijzer t.g.v. Open Monumentendag 2021

Auteur: Michèle Buitenrust Hettema


In het weekend van 11 en 12 september 2021 vond de 35-ste editie van de Open Monumentendagen Wijchen plaats onder het motto ‘Mijn monument is jouw monument’. Het accent lag ditmaal op de gebrandschilderde kerkramen binnen Wijchen met zijn kernen. Michèle Buitenrust Hettema stelde een begeleidende gids samen, die u hier kunt bekijken.