Bens Beauty’s

Op ontdekkingstocht met de conservator

Op deze pagina vindt u de bijdragen die drs. Ben Teubner, gewezen Conservator van Museum Kasteel Wijchen, sinds september 2019 tot zijn pensionering in 2022 schreef voor zijn rubriek in onze Nieuwsbrief. Elke keer neemt hij een opmerkelijk exemplaar onder de loupe, door hemzelf uitverkoren uit de ongeveer 4000 objecten die de archeologische collecties van ons museum rijk zijn.

Kopschrabbers en wikkeldraad aardewerk

‘Beste vrienden van het museum kasteel Wijchen. De redactie heeft mij gevraagd om regelmatig voor deze speciale rubriek in de nieuwsbrief een kort stukje te schrijven over een bijzonder archeologisch object of een ensemble daarvan. Natuurlijk vind ik dat een leuk idee en een mooie gelegenheid om een aantal fraaie en bijzondere voorwerpen onder de aandacht te brengen… ‘

De Sestertius – een bijzondere munt uit Wijchen

‘Sinds oktober 1998 is het Museum Kasteel Wijchen in het bezit van een bijzonder fraaie munt, in 1984 gevonden op de Galgenberg te Wijchen…

Marne-achtig vaatwerk

‘In de herfst van 1968 werden in de toenmalige buurtschap de Pas bij toeval de resten ontdekt van een nederzetting, met bijzonder aardewerk uit de midden IJzertijd (ca. 450 voor Chr.)’

Baardig steengoed

Een van de leukste archeologische objecten uit onze collectie betreft de z.g. “baardmankruiken”. Telkens als ik de vitrine met deze voorwerpen schoonmaak, kan ik een glimlach niet onderdrukken bij het aanschouwen van hun gezichtsuitdrukking.

Baggervondsten in de kasteelgracht

In 1989 werd de gracht rondom het kasteel van Wijchen uitgebaggerd. Detectoramateurs vonden daarin enige voorwerpen die zij aan het toenmalige Museum Commanderie van Sint Jan te Nijmegen hebben verkocht. In 1998 is de hele collectie van bovengenoemd museum overgegaan naar het Valkhofmuseum, aldaar. Door toeval kreeg ik een artikel uit het tijdschrift Antiek in handen, waarin deze vondsten werden besproken. Naar aanleiding hiervan hebben we geprobeerd deze objecten in langdurig bruikleen te krijgen. En dat is gelukt. Hierbij wil ik jullie deze prachtige en bijzondere voorwerpen presenteren, nu op papier, maar straks ook in de nieuwe presentatie van het museum.

Een bijzonder godenbeeldje uit Wijchen

Bij de herinrichting van ons museum werd ik wederom geroerd door een bijzonder object uit onze prachtige collectie. Ditmaal betreft het geen gewoon gebruiksobject, maar een meer persoonlijk voorwerp, namelijk een bronzen beeldje van de godin Victoria (godin van de overwinning). Zij is rond 1948 in de buurt van Alverna, bij de aanleg van asperge velden gevonden en door de Gemeente Wijchen aangekocht.
De godin staat op een globe met de vleugels gevouwen op haar rug en heeft een zegekrans in de uitgestrekte rechterhand. De wapperende tunica suggereert de vaart waarmee de godin aankomt. Extra bijzonder is, dat het een van de weinige Victoriabeeldjes is die er in Nederland zijn gevonden…