Archief

Archief

Het Archief heeft een afdeling waar u de Nieuwsbrieven uit voorbije tijden nog eens in kunt zien en een bibliotheek met boektitels, artikelen en katernen verschenen onder auspiciën van de Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Peter-Meijer-Hollands-Landschap-Maas-en-Waal


Nieuwsbrieven


Al vele jaren vormt  de nieuwsbrief van de Vrienden een belangrijke verbinding tussen de leden en de activiteiten die de Vrienden organiseren. Ook worden de vrienden geïnformeerd over de tentoonstellingen die het Museum organiseert. Het thema van elke tentoonstelling vormt een  leidraad zijn voor de inhoudelijke bijdragen. Daarnaast zijn er de vaste Nieuwsbriefrubrieken van de redactie, het bestuur, de directeur en de conservator van het museum. Tenslotte zijn er telkens suggesties voor culturele uitstapjes, waarvan een verslag betreffende de meest recente excursie van de ‘museumclub Wijchen’ een vast onderdeel vormt.  De Nieuwsbrief verschijnt halfjaarlijks, standaard half april en half oktober. Vrienden krijgen dit blad gratis toegestuurd. In het Archief zijn de eerder verschenen nieuwsbrieven op jaargang, digitaal terug te vinden.

Boeken archief - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen


Bibliotheek

In de bibliotheek nemen we de publicaties van de Vrienden op. Maar ook verwijzingen naar interessante artikelen en boeken die ondersteunend zijn voor de doelstelling van de stichting.

Ben’s Beauty’s

Ben is drs. Ben Teubner, Conservator van Museum Kasteel Wijchen. Hij schrijft sinds september 2019 bijdragen voor zijn rubriek in onze Nieuwsbrief.