Archief

Archief

Het Archief heeft een afdeling waar u de Nieuwsbrieven uit voorbije tijden nog eens in kunt zien. Ook vindt u hier een bibliotheek met boektitels, artikelen en katernen verschenen onder auspiciën van de Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen. Daarnaast zijn er Bens onvolprezen Beauty’s, beschrijvingen door conservator Ben Teubner van door hem geselecteerde items uit de de vaste collectie van het museum. Tot slot toont de Carrousel Kasteel Wijchen in al zijn glorie.

Peter-Meijer-Hollands-Landschap-Maas-en-Waal


Nieuwsbrieven


Al vele jaren vormt  de nieuwsbrief van de Vrienden een belangrijke verbinding tussen de leden en de activiteiten die de Vrienden organiseren. Ook worden de vrienden geïnformeerd over de tentoonstellingen die het Museum organiseert. Het thema van elke tentoonstelling vormt een leidraad voor de inhoudelijke bijdragen. Daarnaast zijn er de vaste Nieuwsbriefrubrieken van de redactie, het bestuur, de directeur en de conservator van het museum. Tenslotte zijn er telkens suggesties voor culturele uitstapjes, waarvan een verslag betreffende de meest recente excursie van de ‘museumclub Wijchen’ een vast onderdeel vormt. De Nieuwsbrief verschijnt halfjaarlijks, standaard half april en half oktober. Vrienden krijgen dit blad gratis toegestuurd. In het Archief zijn de eerder verschenen nieuwsbrieven, op jaargang, digitaal terug te vinden.

Boeken archief - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen


Bibliotheek

In de bibliotheek nemen we de publicaties van de Vrienden op. Maar ook verwijzingen naar interessante artikelen en boeken die ondersteunend zijn voor de doelstelling van de stichting.

Bens Beauty’s

Ben is drs. Ben Teubner, Conservator van Museum Kasteel Wijchen. Hij schrijft sinds september 2019 bijdragen voor zijn rubriek in onze Nieuwsbrief.

Justa’s Juweeltjes

Justa is drs. Justa Vuister, in 2022 Ben Teubner opgevolgd als conservator van Museum Kasteel Wijchen. Zij schrijft sinds september 2022 bijdragen voor haar rubriek in onze Nieuwsbrief.

Boeken
Artikelen
Katernen

Carrousel

In de fotocarrousel vindt u foto’s van het Wijchens kasteel gemaakt door de bloem van onze plaatselijke fotografen en een enkele amateur-met-mobieltje…