ANBI

ANBI-status voor de Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Met ingang van 29 september 2022 heeft de Belastingdienst de ANBI-status toegekend aan de Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen. Zowel in de zin van Algemeen Nut Beogende Instelling als in die van Culturele ANBI. Hiermee wordt uw eenmalige of structurele donatie aan de stichting aftrekbaar van de belastingen. Dit geldt niet voor contante giften.