Ditjes & datjes

Ditjes & datjes

Op deze pagina vindt u door ons gespotte faits divers.

Archeologen ontdekken het Stonehenge van Nederland

15 juni 2023

Archeologen hebben in Tiel een heiligdom opgegraven van 4.000 jaar oud. Het heiligdom bestond uit drie aarden grafheuvels en een zonnekalender. De vondst uit de bronstijd is 800 jaar in gebruik geweest voor offers, begrafenissen, feesten en andere rituelen.


Een sauna van 3600 jaar oud ontdekt in Nijmegen-Noord

28 september 2022

Een vindplaats uit de bronstijd in Nijmegen blijkt een locatie met zweethutten en koudwaterbaden. Dat is uniek voor het vasteland van Europa. Zulke vroege sauna’s zijn in Europa alleen bekend uit Groot-Brittannië en Ierland.
De sauna was ingericht op een open plek in een eikenbos langs een dode rivierarm (restgeul)…….

Sporen van zweethut blootgelegd, bron Gemeente Nijmegen

Unieke Romeinse tempel bij Zevenaar

22 juni 2022

Amateurarcheologen gevolgd door professionals legden bij Zevenaar, op de vindplaats Herwen-Hemeling, de resten van een nog vrijwel intacte Romeinse tempel bloot, vooral rijk aan votiefstenen. Dat waren stenen met inscripties gewijd aan een godheid, met dank voor een verleende gunst. De tempel werd destijds waarschijnlijk door militairen gebruikt.


Waterput, Beeld Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Zeldzame vondst in Angeren

25 mei 2022

In Angeren hebben archeologen menselijke resten gevonden die vermoedelijk meer dan 6.000 jaar oud zijn. Er worden in Nederland zelden graven uit die tijd gevonden, wat de ontdekking extra bijzonder maakt. Het gaat vermoedelijk om zogenaamde ‘hurkzitgraven’ uit het begin van de boerensamenlevingen in deze periode.


Archeoloog bij vondst

Bijna 10.000 jaar oud graf gevonden in Haps


7 april 2022

Nu pas werd bekend dat in 2017 het tot nog toe oudste graf van Nederland is ontdekt en wel in Haps in Noord-Brabant. In het graf werden houtskool en botresten van een ca. 9 jaar oud kind gevonden. Ook andere archeologisch interessante vondsten werden gedaan.

Onderbeenfragmenten

Amateurarcheologen vinden muntschat in Twente

16 februari 2022

Bij Hezingen in Twente zijn tientallen gouden en zilveren munten en sieraden ontdekt uit de zesde en zevende eeuw, de zogeheten Merovingische periode, een relatief welvarende en vreedzame tijd. ‘Het gaat waarschijnlijk om offers op een cultusplaats. De munten en sieraden lagen op of naast drie rijen houten palen en een zwerfsteen, vlak bij een kruispunt van wegen.’

De vondst uit de bodem bij Ootmarsum, bron archeologieonline.nl

Romeinse weg + kanaal gevonden bij Waaldijk

28 september 2021

Tijdens een dijkversterkingsproject van de Waaldijk in de buurt van Nijmegen (tussen Wolferen en Sprok) is een Romeinse, met grind verharde, weg ontdekt, evenals een ruim 10 meter breed Romeins kanaal. Beide zijn ongeveer 2000 jaar oud. Waarschijnlijk dienden ze als toevoerwegen voor Nijmegen.

Bermgreppels Romeinse weg (schuin overdwars)

Atelierroute Wijchen + kerkdorpen

21 augustus 2021

De KunstKring Wijchen organiseert op 5 en 6 september a.s. voor de achtste keer een atelierroute. Daaraan doen ditmaal 39 kunstenaars mee. Beide dagen stellen zij van 11.00 tot 17.00 hun werk ten toon voor belangstellende bezoekers.

Daniella Krijt

Open monumenten dagen Wijchen

15 augustus 2021

Zaterdag 11 en zondag 12 september 2021 kunnen er weer allerlei monumenten in Wijchen worden bezocht. Het weekend wordt geopend op zaterdag om 12.00 uur door onze burgemeester Marijke van Beek in de St. Annakerk in Bergharen. De opening wordt muzikaal opgeluisterd door het zangduo Cute Eyes, bestaande uit Lucy Platvoet en Nicoline Beck.
Speciale aandacht gaat ditmaal uit naar gebrandschilderde kerkramen. Aansluitend op de opening houdt dhr. Jo Bormans een lezing over bijzondere kerkramen in het nabijgelegen dorpshuis ‘de Zandloper’.
In ditzelfde kader werd Michèle Buitenrust Hettema geïnterviewd door De Gelderlander.

St. Anna Bergharen

Neder-Germaanse limes werelderfgoed

27 juli 2021

De UNESCO heeft de status van werelderfgoed toegekend aan de noordelijke grens van het voormalige Romeinse Rijk. Die grens liep door Duitsland en Nederland langs de oorspronkelijke Rijn. In Nederland zijn 19 archeologische vindplaatsen nu officieel gehonoreerd, zij het een beetje zoals het paard Rocinante – wat zoveel betekent als ‘voorheen knol’ – van Don Quichotte, dat eenmaal in de adelstand verheven nog niet veel bekijks trok. Van de limes zijn in Nederland merendeels alleen ondergronds nog sporen van de oudheid te vinden…Neder-Germaanse limes

Romeinse munten bij Blerick

16 juli 2021

De in 2017 in een weiland bij Blerick gevonden Romeinse munten waren vermoedelijk offers voor een veilige oversteek van het riviertje de Aa, dat daar in de eerste twee eeuwen na Chr. al stroomde.

‘Veilige-oversteek-munten’

Nieuwe vondsten onthullen voorgeschiedenis Caernarfon Castle

11 februari 2021

Britse archeologen hebben via opgravingen in Caernarfon (Wales) de historische tijdlijn van Caernarfon Castle, dat vanaf 1283 werd gebouwd door koning Edward I, weer iets verder ingevuld. De vondsten zeggen niet alleen iets over de Normandische tijd in de 11e eeuw, toen er waarschijnlijk een motte-toren-burcht ontstond, maar gaan zelfs terug tot de Romeinse tijd, in de eerste eeuw n.Chr

Koning Edward I (1239-1307)

Leidse archeologen ontdekken prehistorische euro’s

23 januari 2021

In de vroege bronstijd (2500 – 1700 v. Chr.) gebruikte men bronzen ribben, ringen en bijlen om mee af te rekenen. Nieuw onderzoek biedt meer inzicht in het ontstaan van geld. Het artikel hierover op de website Scientias is aardig voor wie de Armband van Dreumel ook interessant vond.

Sporen eerste landbouwers gevonden bij Angeren

15 december 2020

Tijdens onderzoek voorafgaand aan de doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen naar de A12 hebben archeologen bij Angeren op één plek ca. 7000 jaar oude resten gevonden van zowel jagers en verzamelaars als van de eerste landbouwers.

Waardevast erfgoed Wijchen

30 november 2020

Begin december verschijnt er een bijzonder boek over een stuk industriegeschiedenis in Wijchen. Wij knipten het artikeltje hierover voor u uit de Nieuwsbrief van november van de Historische Vereniging Tweetromenland.


Grootste slijpsteen ooit gevonden in Drenthe

9 november 2020

Eind oktober werd tussen Hooghalen en Smilde een heel bijzondere vondst gedaan. De betrokken slijpsteen (65 x 30x 35 centimeter, gewicht ca. 150 kilo) is waarschijnlijk gebruikt tussen 3400 en 2400 voor Chr.

Bezoek voor nadere bijzonderheden, opgetekend door Serge Vinkenvleugel, de

Bentheimer put

4 augustus 2020

Eeuwenoud cultuurgoed, zo vertelt Arend Heideman op Fbook, vormt voor winterkoninkjes nog een bron van leven. Ze bouwden hun nest in een Bentheimer put met het jaartal 1575 (oudste jaartal dat tot nu toe wereldwijd op zo’n put is gevonden) en zijn nu – 4 augusutus 2020 – druk met voeren van hun jongen. Een oude meidoornheg en de putrand vormen vaak een tussenstop in de aanvliegroute van het ouderpaar, dat zich niet door een fotocamera laat afschrikken. Deze oude put reikte overigens ook het thema aan voor een poëziefestijn in de Achterhoek met als thema ‘bron’ op 10-10-20. Zie: