Ditjes & datjes

Ditjes & datjes

Op deze pagina vindt u door ons gespotte of ons toegestuurde faits divers.

Romeinse munten bij Blerick

16 juli 2021

De in 2017 in een weiland bij Blerick gevonden Romeinse munten waren vermoedelijk offers voor een veilige oversteek van het riviertje de Aa, dat daar in de eerste twee eeuwen na Chr. al stroomde.

‘Veilige-oversteek-munten’

Nieuwe vondsten onthullen voorgeschiedenis Caernarfon Castle

11 februari 2021

Britse archeologen hebben via opgravingen in Caernarfon (Wales) de historische tijdlijn van Caernarfon Castle, dat vanaf 1283 werd gebouwd door koning Edward I, weer iets verder ingevuld. De vondsten zeggen niet alleen iets over de Normandische tijd in de 11e eeuw, toen er waarschijnlijk een motte-toren-burcht ontstond, maar gaan zelfs terug tot de Romeinse tijd, in de eerste eeuw n.Chr

Koning Edward I (1239-1307)

Leidse archeologen ontdekken prehistorische euro’s

23 januari 2021

In de vroege bronstijd (2500 – 1700 v. Chr.) gebruikte men bronzen ribben, ringen en bijlen om mee af te rekenen. Nieuw onderzoek biedt meer inzicht in het ontstaan van geld. Het artikel hierover op de website Scientias is aardig voor wie de Armband van Dreumel ook interessant vond.

Sporen eerste landbouwers gevonden bij Angeren

15 december 2020

Tijdens onderzoek voorafgaand aan de doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen naar de A12 hebben archeologen bij Angeren op één plek ca. 7000 jaar oude resten gevonden van zowel jagers en verzamelaars als van de eerste landbouwers.

Waardevast erfgoed Wijchen

30 november 2020

Begin december verschijnt er een bijzonder boek over een stuk industriegeschiedenis in Wijchen. Wij knipten het artikeltje hierover voor u uit de Nieuwsbrief van november van de Historische Vereniging Tweetromenland.


Grootste slijpsteen ooit gevonden in Drenthe

9 november 2020

Eind oktober werd tussen Hooghalen en Smilde een heel bijzondere vondst gedaan. De betrokken slijpsteen (65 x 30x 35 centimeter, gewicht ca. 150 kilo) is waarschijnlijk gebruikt tussen 3400 en 2400 voor Chr.

Bezoek voor nadere bijzonderheden, opgetekend door Serge Vinkenvleugel, de

Bentheimer put

4 augustus 2020

Eeuwenoud cultuurgoed, zo vertelt Arend Heideman op Fbook, vormt voor winterkoninkjes nog een bron van leven. Ze bouwden hun nest in een Bentheimer put met het jaartal 1575 (oudste jaartal dat tot nu toe wereldwijd op zo’n put is gevonden) en zijn nu – 4 augusutus 2020 – druk met voeren van hun jongen. Een oude meidoornheg en de putrand vormen vaak een tussenstop in de aanvliegroute van het ouderpaar, dat zich niet door een fotocamera laat afschrikken. Deze oude put reikte overigens ook het thema aan voor een poëziefestijn in de Achterhoek met als thema ‘bron’ op 10-10-20. Zie: