Ditjes & datjes

Ditjes & datjes

Op deze pagina vindt u door ons gespotte of ons toegestuurde faits divers.

Waardevast erfgoed Wijchen

Begin december verschijnt er een bijzonder boek over een stuk industriegeschiedenis in Wijchen. Wij knipten het artikeltje hierover voor u uit de Nieuwsbrief van november van de Historische Vereniging Tweetromenland.

Grootste slijpsteen ooit gevonden in Drenthe

9 november 2020

Eind oktober werd tussen Hooghalen en Smilde een heel bijzondere vondst gedaan. De betrokken slijpsteen (65 x 30x 35 centimeter, gewicht ca. 150 kilo) is waarschijnlijk gebruikt tussen 3400 en 2400 voor Chr.

Bezoek voor nadere bijzonderheden, opgetekend door Serge Vinkenvleugel, de

Bentheimer put

4 augustus 2020

Eeuwenoud cultuurgoed, zo vertelt Arend Heideman op Fbook, vormt voor winterkoninkjes nog een bron van leven. Ze bouwden hun nest in een Bentheimer put met het jaartal 1575 (oudste jaartal dat tot nu toe wereldwijd op zo’n put is gevonden) en zijn nu – 4 augusutus 2020 – druk met voeren van hun jongen. Een oude meidoornheg en de putrand vormen vaak een tussenstop in de aanvliegroute van het ouderpaar, dat zich niet door een fotocamera laat afschrikken. Deze oude put reikte overigens ook het thema aan voor een poëziefestijn in de Achterhoek met als thema ‘bron’ op 10-10-20. Zie: