Agenda

Agenda

De Agenda biedt u een overzicht van de door de Vrienden geplande activiteiten.

Intussen – juli 2021 – ziet het er in ons hoofd zo uit:

September2021

Nieuwsbrief jaargang 29, nr. 2

November2021

Lezing ‘Middeleeuwse kerkbouw in het Noordwestelijk deel van het Nederrijn-Maasgebied’ door Wim Kattenberg.

Locatie: Sterrebosch kleine zaal
Datum: 24 november 2021
Tijd: inloop 19.30, lezing 20.00, gevolgd door korte ledenvergadering

Het aanvankelijk voorgenomen bezoek aan kerken te Leur en Bergharen zal op een latere datum worden georganiseerd (ontvangst per kerk op gezette tijden: Leur 10.00, Bergharen 11.30; Deelnemers: per fiets of auto)

Voorjaar 2022

De uitgestelde lezing ‘Vroege Kastelen door Peter Schut van de Rijkdsdienst Cultureel Erfgoed. Over machtsvorming (1000 – 1300) in Gelre en de in die tijd gebouwde versterkingen.

Locatie: Kasteel Hernen
Datum en tijd: volgen nog

Fietstocht: langs de versterkingen van Leur, Hernen, Batenbrug en Wijchen

April/mei 2022

Ledenwerfactie
De bedoeling is dat we via een campagne – b.v. verspreiding van onze folder, een stand op de Wijchense weekmarkt, of een verzoek aan de bestaande vrienden om actief nieuwe leden te werven – proberen onze stichting meer body en meer bekendheid onder de Wijchense bevolking te geven.

Nieuwsbrief jaargang 30, nr. 1