Agenda

Agenda

De Agenda biedt u een overzicht van de door de Vrienden geplande activiteiten.

Intussen – half november 2021 – ziet het er in ons hoofd zo uit:

April 2022

Nieuwsbrief jaargang 30, nr. 1, thema betreft de Merovingers in Wijchen en het cadeau van de Vrienden aan ons Museum…

Voorjaar 2022

Lezing ‘Middeleeuwse kerkbouw in het Noordwestelijk deel van het Nederrijn-Maasgebied’ door Wim Kattenberg.

Locatie: Kasteel Wijchen
Datum: nog niet bekend
Programma: bijzonderheden volgen nog

Excursie o.l.v. Wim Kattenberg naar kerken te Leur en Bergharen (ontvangst per kerk op gezette tijden: Leur 10.00, Bergharen 11.30; Deelnemers: per fiets of auto)

Najaar 2022

Mogelijkerwijs de helaas al meermaals uitgestelde lezing ‘Vroege Kastelen door Peter Schut van de Rijkdsdienst Cultureel Erfgoed. Over machtsvorming (1000 – 1300) in Gelre en de in die tijd gebouwde versterkingen.

Locatie: nog niet bekend
Datum en tijd: volgen nog

September 2022

Nieuwsbrief jaargang 30, nr. 2

Gedurende het jaar 2022

Ledenwerfactie
De bedoeling is dat we via een campagne – b.v. verspreiding van onze folder, een stand op de Wijchense weekmarkt, of een verzoek aan de bestaande vrienden om actief nieuwe leden te werven – proberen onze stichting meer body en meer bekendheid onder de Wijchense bevolking te geven.