Agenda

Agenda

De Agenda biedt u een overzicht van de door de Vrienden geplande activiteiten.

Intussen – 8 mei 2022 – ziet het er in ons hoofd zo uit:

Februari 2022

Nieuwsbrief jaargang 30, nr. 1, thema betreft de Merovingers in Wijchen en het cadeau van de Vrienden aan ons Museum…

3 april 2022

Vriendendag t.g.v. opening Museum Kasteel en Merovingische schatkamer

NB: de aanvankelijk geplande datum van 10 april is vervroegd naar 3 april!

Aanmelden vóór 28 maart via ons contactformulier

September 2022

Nieuwsbrief jaargang 30, nr. 2, thema tentoonstelling Gebroeders van Limburg

Tweede helft 2022

■ De voorgenomen lezing ‘Middeleeuwse kerkbouw in het Noordwestelijk deel van het Nederrijn-Maasgebied’ annex fietstocht o.l.v. Wim Kattenberg wordt verplaatst naar voorjaar 2023

■ Mogelijkerwijs eind september 2022 een fietstocht IJzertijd in en om Wijchen, georganiseerd door Wim Kattenberg en Ben Teubner, met op het eind een bezoek aan het Museum, m.n. het Wagengraf ca. 800 v.Chr.

Symposium Vroege Kastelen 20 november

Locatie: Kasteel Wijchen, Emanuelzaal
Datum: zondagmiddag 20 november
Thema: vernieuwende inzichten in de ontwikkeling van vroege kastelen
Lezingen:
– Drs. W. Kattenberg, korte inleiding machtsverhoudingen 1000-1500 in Lotharingen c.q. Wijchen
– Dr. Diana Spiekhout, conservator Fries Museum, gepromoveerd op vroege kastelen in Over-Sticht; nieuw onderzoeksmodel
– Dr. Taco Hermans, specialisatie ontwikkeling vroege woontorens; nieuwe methoden van onderzoek

Alles onder voorbehoud; nadere bijzonderheden volgen nog…

Gedurende het jaar 2022

Ledenwerfactie
De bedoeling is dat we via een campagne – b.v. verspreiding van onze folder, een stand op de Wijchense weekmarkt, of een verzoek aan de bestaande vrienden om actief nieuwe leden te werven – proberen onze stichting meer body en meer bekendheid onder de Wijchense bevolking te geven.