Ode aan de Waal


Ode aan de Waal

Er zijn maar weinig plekken ter wereld waar het landschap zo divers is als in Nederland. Ons cultuurlandschap is grotendeels door mensenhanden gevormd. Het is het meest tastbare, toegankelijke erfgoed dat we hebben, met een enorme vertelkracht. De hoogste tijd om dat te vieren tijdens het themajaar ‘Ode aan het Nederlandse landschap’ in 2021 en Wijchen doet mee.

Water - Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Al vanaf de oertijd voeren de bewoners van dit gebied, ingeklemd tussen de rivieren Rijn/Waal en Maas, strijd tegen het water. Jagers en verzamelaars gebruikten de rivierduintopgordel in Wijchen en omgeving in tijden van hoog water toen aangelegde dijken nog niet bestonden. Vanaf de middeleeuwen begint men zich bezig te houden met waterbeheersing en legde de mens de eerste dijkjes en kaden rondom de dorpsgebieden en vele poldertjes aan. Zelfs na het sluiten van de dijkring en de aanleg van weteringen en dwarskaden bleef het water komen. Vele dijkdoorbraken en overstromingen volgden en zo bleef de mens in een continue langdurig gevecht met de rivieren. Naast strijd heeft water ons ook veel gebracht: het landschap van Maas en Waal is er door gevormd.

De tentoonstelling zal een bijzondere ode zijn aan het Nederlandse landschap. Foto’s, etsen en tekeningen tonen het bijzondere landschap van deze regio. Ook kan er worden geëxperimenteerd in het Waterlab. Leuk voor jong en oud!