Home

Wordt u ook Vriend?

Al voor € 12,50 per jaar bent u lid van de Vrienden van Museum Kasteel Wijchen. Vriend zijn heeft vele voordelen. U kunt Museum Kasteel Wijchen gratis bezoeken, ontvangt voortaan de Vrienden Nieuwsbrief en wordt uitgenodigd voor interessante Vriendenlezingen in een gezellige sfeer. Door Vriend te worden steunt u de instandhouding van Museum Kasteel Wijchen, de collectie en ‘de Tuun’ en wordt u lid van ons genootschap.

Stichting Vrienden Van Museum Kasteel Wijchen

De Stichting Vrienden van Museum Kasteel Wijchen is opgericht in 1992, om ondersteuning te bieden aan het Museum Kasteel Wijchen, toen nog Museum Frans Bloemen. De vriendenkring stond aan de wieg van het huidige Museum Kasteel Wijchen. In het heden ondersteunt de vriendenkring het Museum Kasteel Wijchen door het bevorderen van de belangstelling van de bevolking van Wijchen en omstreken voor het Museum en de daarin aanwezige collecties en tentoonstellingen alsmede de ernaast gelegen ‘Tuun’. Om de betrokkenheid van de vrienden te versterken, organiseren zij verschillende activiteiten, lezingen en projecten. Met de twee maal per jaar uitgegeven nieuwsbrieven en diverse publicaties wordt verdieping gegeven aan de lopende en geplande tentoonstellingen in het Museum Kasteel Wijchen.

Watersnood 1926

 “Het was den 31 December 1925. Na vele dagen van overvloedigen regen was het dien morgen een stilte na den storm. Zacht weder met zonneschijn. In den voormiddag hoorden we vertellen dat de dijk in Nederasselt was doorgebroken. (Dat is hier een goed uur vandaan.) De meesten echter geloofden er niets van. Toch bleven de geruchten aanhouden, er scheen toch wel iets van aan te zijn. Tegen 12 uur begonnen de klokken te luiden…”

Zo begint het dagboekje dat Marie van Kessel bijhield over de overstroming in 1926 van Wijchen.

Om het ‘drieluik rond de Molenberg’ te voltooien, wilden wij ook dit verhaal graag digitaal presenteren. Maries neef Piet de Kleijn, die het originele dagboek beheert, was zo vriendelijk ons daartoe een fotokopie te verstrekken. Helaas bleken de foto’s, die alles wat aanschouwelijker zouden maken, in de kopie overwegend zwart tot pikzwart. Toch wist Vincent Jansen met veel kunst en vliegwerk nog een aantal kiekjes herkenbaar boven water te halen.

Graag bieden wij u hierbij het verslag van Marie van Kessel integraal en waar mogelijk geïllustreerd aan.

St. Vrienden Museum Kasteel Wijchen