Home

Wordt u ook Vriend?

Al voor € 12,50 per jaar bent u lid van de Vrienden van Museum Kasteel Wijchen. Vriend zijn heeft vele voordelen. U kunt Museum Kasteel Wijchen gratis bezoeken, ontvangt voortaan de Vrienden Nieuwsbrief en wordt uitgenodigd voor interessante Vriendenlezingen in een gezellige sfeer. Door Vriend te worden steunt u de instandhouding van Museum Kasteel Wijchen, de collectie en ‘de Tuun’ en wordt u lid van ons genootschap.

Stichting Vrienden Museum
Kasteel Wijchen

De Stichting Vrienden van Museum Kasteel Wijchen is opgericht in 1992, om ondersteuning te bieden aan het Museum Kasteel Wijchen, toen nog Museum Frans Bloemen. De vriendenkring stond aan de wieg van het huidige Museum Kasteel Wijchen. In het heden ondersteunt de vriendenkring het Museum Kasteel Wijchen door het bevorderen van de belangstelling van de bevolking van Wijchen en omstreken voor het Museum en de daarin aanwezige collecties en tentoonstellingen alsmede de ernaast gelegen ‘Tuun’. Om de betrokkenheid van de vrienden te versterken, organiseren zij verschillende activiteiten, lezingen en projecten. Met de twee maal per jaar uitgegeven nieuwsbrieven en diverse publicaties wordt verdieping gegeven aan de lopende en geplande tentoonstellingen in het Museum Kasteel Wijchen.

Open monumentendagen 2021

Mijn monument is jouw monument

In het weekend van 11 en 12 september 2021 vond de 35-ste editie van de Open Monumentendagen Wijchen plaats onder het motto ‘Mijn monument is jouw monument’. Het accent lag ditmaal op de gebrandschilderde kerkramen binnen Wijchen en zijn kernen. Michèle Buitenrust Hettema stelde een begeleidende gids samen, die u hier kunt bekijken.