Home

Wordt u ook Vriend?

Al voor € 12,50 per jaar bent u lid van de Vrienden van Museum Kasteel Wijchen. Vriend zijn heeft vele voordelen. U kunt Museum Kasteel Wijchen gratis bezoeken, ontvangt voortaan de Vrienden Nieuwsbrief en wordt uitgenodigd voor interessante Vriendenlezingen in een gezellige sfeer. Door Vriend te worden steunt u de instandhouding van Museum Kasteel Wijchen, de collectie en ‘de Tuun’ en wordt u lid van ons genootschap.

Stichting Vrienden Museum
Kasteel Wijchen

De Stichting Vrienden van Museum Kasteel Wijchen is opgericht in 1992, om ondersteuning te bieden aan het Museum Kasteel Wijchen, toen nog Museum Frans Bloemen. De vriendenkring stond aan de wieg van het huidige Museum Kasteel Wijchen. In het heden ondersteunt de vriendenkring het Museum Kasteel Wijchen door het bevorderen van de belangstelling van de bevolking van Wijchen en omstreken voor het Museum en de daarin aanwezige collecties en tentoonstellingen alsmede de ernaast gelegen ‘Tuun’. Om de betrokkenheid van de vrienden te versterken, organiseren zij verschillende activiteiten, lezingen en projecten. Met de twee maal per jaar uitgegeven nieuwsbrieven en diverse publicaties wordt verdieping gegeven aan de lopende en geplande tentoonstellingen in het Museum Kasteel Wijchen.

Wat is het allermooiste kasteel van Nederland? Doe mee en stem via:

De doop van Clovis
Bron: De meester van St. Giles, ca. 1500, National Galery of Art

De Merovingers en Wijchen

Wij, Vrienden van Museum Kasteel Wijchen, verheugen ons op de heropening-na-renovatie van ons geliefde kasteel.

Extra blij zijn we met de vernieuwde opzet van de Merovingische Schatkamer, die aan ons wordt opgedragen.

De Merovingers kenmerkten een belangrijke periode in de Wijchense geschiedenis. Zij beheersten grote delen van West-Europa in de jaren tussen 481, toen hun koning Clovis aan de macht kwam, en 752.

Clovis bekeerde zich aan het eind van de 5-de eeuw tot het christendom. Zo verzekerde hij zich van de politieke steun van de katholieke adel. Zijn kerstening betekende een nieuwe stimulans voor het katholicisme en de verspreiding daarvan in Europa.

In onze volgende nieuwsbrief, voorjaar 2022, kunt u meer lezen over de specifieke invloed van de Merovingische beschaving op het sociale karakter en de culturele gebruiken van de Wijchenaren gedurende dat tijdperk.